Dust Bins & Garbage Bins

Dust Bins & Garbage Bins

Stainless Steel Pedal Bin – 30 Ltr
Stainless Steel Pedal Bin – 20 Ltr
Stainless Steel Pedal Bin – 5 Ltr
Garbage Bin Green – 240 Ltr
Garbage Bin (Assorted Color) – 120 Ltr
Plastic Pedal Bin (Green, Blue, Yellow) – 30 Ltr
Plastic Pedal Bin (Grey) – 30 Ltr